Üye Ol   |   Üye Girişi   |   Sipariş Takibi

 
 

Sevgiliye Babaya Beyaz Gül

    Yeni İş Yeşillik Orkide

Anneye Geçmiş Olsun

     Aranjmanlar Terfi

Arkadaşa Çiçek

Ucuz Çiçek     Güller

Teslimat Sözleşmesi
 
SİTEMİZDE İŞLEM YAPARAK ALICI SÖZLEŞMESİNİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ, ONAYLADIĞINIZI KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

1. Taraflar
İşbu cicekgitti.com Alıcı Sözleşmesi, Şen Çiçekçilik ve San Tic. Ltd. Şti. ile www.cicekgitti.com sitesinden kredi kartı bilgisini vermek veya promosyon alışveriş yapmak suretiyle sipariş veren müşteri (Alıcı) arasında “Alıcı”nın www.cicekgitti.com sitesinde işlem yapması anında karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.
Alıcı, www.cicekgitti.com sitesinde işlem yaptığında, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini kabul ettiğini ve onayladığını kabul ve beyan eder.

2. Tanımlar
cicekgitti.com Şen Çiçekçilik ve San. Tic. Ltd. Şti

Alıcı: www.cicekgitti.com adresinde sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle “Satıcı” tarafından satışa arz edilen mal ve hizmetleri işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde kredi kartı bilgisini vererek veya promosyon ile satın alan "müşteri".

Satıcı: www.cicekgitti.com adresinde sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle “Alıcı” lara yönelik olarak hukuken mülkiyetine haiz bulunduğu ve mülkiyeti üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden “çiçekçi kişi/kuruluş”.
Site: www.cicekgitti.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.
cicekgitti.com Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): “Site” içerisinde "Alıcı ve satıcılar "ın işbu sözleşme içersinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "cicekgitti.com" tarafından ortaya konulan işleyiş. "cicekgitti.com", “Site” içerisinde ortaya konulan işleyiş üzerinde "Alıcı ve satıcı "ların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman "hizmet"lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. cicekgitti.com" tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Alıcı ve satıcı "ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar "cicekgitti.com" tarafından sitenin yardım sayfasından "Alıcı ve satıcı "lara duyurulur.
Güvenli Ödeme Sistemi: “Alıcı” ve “Satıcı” arasında akdedilmiş olan satış akdinin "ödemeye" ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşme'de belirtilen koşullar dahil’ inde "cicekgitti.com" tarafından sağlanan finansal hizmet. (detay için bkz. Ek 1)

Güvenli Hesap: "Güvenli Ödeme Sistemi" hizmetinin ifa edilmesi için "cicekgitti.com" tarafından yönetilen banka nezrindeki havuz hesabı.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
İşbu sözleşmenin konusu, “Site”de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı “Alıcı” ile “Satıcı” ve “cicekgitti.com” arasındaki site üzerinden yapılan alışveriş işlemidir. “Alıcı”, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma ve hizmetlere ilişkin "cicekgitti.com" tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. “Alıcı” bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alışverişin diğer tarafı olan “Satıcı”’ya ilişkin “satıcı sözleşmesi” de “Site”’de ilan edilir ve bu sözleşmenin tamamlayıcısıdır.

4. "Hizmet" Kullanımı şartları
Alıcılar için siteye üye olmak gerekmemektedir. Alıcılar, kendilerine ait olan kredi kartı ile istedikleri urun ü güvenli ödeme sayfası aracılığıyla alabilirler. “cicekgitti.com” alıcının kredi kartı bilgilerini veri tabanında kesinlikle barındırmaz . Ödeme alınması için doğrudan bankaya aktarır.

5. Hak ve Yükümlülükler
5.1. “Alıcı”’nın Hak ve Yükümlülükleri

a) “Alıcı”, “Site”nin hizmetlerinden faydalanırken ve “Site”deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, “Site”nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, sitede ve bu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

b) “Alıcı”, "cicekgitti.com"un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde “Alıcı”’ lara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple “cicekgitti.com’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

c) “Alıcı”lar “Site” dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt ederler. "cicekgitti.com", “Alıcı”lar tarafından "cicekgitti.com"a iletilen veya “Site” üzerinden kendileri tarafından girilen bilgilerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgilerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

d) “Alıcı”lar, "cicekgitti.com"un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

e) "cicekgitti.com"un sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve “Site”yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla “Site” üzerinde işlem yapabilirler. “Alıcı”ların, “Site” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her “Alıcı”, "cicekgitti.com" ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki “Site” dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "cicekgitti.com" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. “Alıcı”ların işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri “Site” üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "cicekgitti.com" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

f) “Alıcı”; “Site”de “Satıcı”‘lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "cicekgitti.com"un, "cicekgitti.com" yöneticilerinin ve çalışanlarının sorumluluğu bulunmadığını, herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğunda olduğunu, "cicekgitti.com"’un, “Satıcı”lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmediğini kabul ve beyan eder.

g) “Alıcı” ve “Satıcı”lar sitede satıma arz edilen ürünlerin alış ve satışı ile ilgili işlemlerde güvenli alışveriş ödeme sistemini kullanmak zorundadırlar.

h) “Alıcı”, “Site”de “Satıcı”lar tarafından satış için sergilenen ürünleri, güvenli ödeme sayfasını kullanarak sipariş ettikten sonra, satın almayı kabul ve taahhüt eder.

ı) “Alıcı”, sergilenen herhangi bir ürünü, güvenli ödeme sayfasını kullanarak satın aldığında, urun açıklamasını okumuş ve kabul etmiş sayılır. “Alıcı” satın alma işleminden vazgeçemez. “cicekgitti.com”un her durumda ve aşamada satışı iptal etme hak ve yetkisi vardır.

i) “Alıcı”; vermiş olduğu çiçek siparişinin teslim edileceği adresin açık, net ve anlaşılır olarak girilmesinden sorumlu olduğunu; cicek teslimatının, teslim alacak kişi belirtilen adreste yoksa bir yakınına/komşusuna/iş arkadaşına yapılabileceğini; eksik adres bilgisi ve/veya teslim edilecek kişinin çiçeği kabul etmemesi durumunda çiçeğin 1 hafta içerisinde lokal çiçekçinin iş yerinden alınabileceğini kabul ve beyan eder.

j) “Alıcı”nın, site kuralları çerçevesinde satın aldığı ürünlerin bedelleri, "Güvenli Ödeme Sistemi" hizmeti çerçevesinde, "cicekgitti.com" tarafından yönetilen "güvenli hesap"a, aktarılır. “Alıcı” ve “Satıcı” arasındaki alım-satım işlemi, ürünün “Satıcı” tarafından “Alıcı”nın belirttiği adrese fiziki olarak teslimidir. “Alıcı”nın ödemiş olduğu ücret alışveriş işlemi tamamlanana kadar bloke edilmek üzere “güvenli hesap”ta muhafaza edilir. “Satıcı”nın teslimat yaptığını bildirmesinden sonra “Alıcı”nın urun/hizmet bedeli olarak “güvenli hesap”a aktarılan ücreti “Satıcı”ya aktarılır. Teslimat ile ilgili olarak “Alıcı”nın itirazı “Satıcı” onayından sonra 3 gün içerisinde yapılmaz ise alışverişin sorunsuz olarak gerçekleşmiş kabul edileceğini “Alıcı” kabul ve taahhüt eder. ”cicekgitti.com’un satışı iptal etmesi veya “Satıcı”nın herhangi bir sebeple satış yapmaktan vazgeçmesi durumunda “güvenli hesap” daki alıcının urun/hizmet için ödediği ücret “Alıcı”nın hesabına geri gönderilecektir. “Alıcı” yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, "cicekgitti.com" tarafından, “Satıcı”nın teslimat adresine yolladığı ürünü kabul etmiş sayılacağını ve "güvenli hesap"ta bulunan söz konusu mala ilişkin urun bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan “Satıcı”ya transferi için "cicekgitti.com"a işlem talebinde bulunmuş sayılacağını kabul ve beyan eder.

k) “Alıcı”, “Site”de “Satıcı”lar tarafından satıma arz edilen ürünlerin ayıplı olup olmaması, yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere ürünün aslı ile ilgili hiçbir konu hakkında "cicekgitti.com"un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

l) “Alıcı”, “Satıcı”ya havale edilmesi için "güvenli hesap"a gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve “Alıcı” tarafından işbu sözleşmenin 5.1.i maddesinde belirtilen yükümlülükler yerine getirildikten sonra “Satıcı”nın "cicekgitti.com"a bildirdiği banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte "güvenli hesap"ta bulunan “Alıcı”nın parası üzerinde "cicekgitti.com"un kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.
m) “Alıcı”, “cicekgitti.com” üzerinden satın aldığı ürünlerin “Satıcı” üye çiçekçi tarafından sağlandığını ve “cicekgitti.com”un sadece bu noktada bilişim altyapısını kullandırdığını ve Güvenli Ödeme sistemi altyapısını kullandırdığını peşinen kabul ve beyan eder.

n) "Alıcı”, urun satın alımı esnasında belirttiği e-mail adresine gelen tüm bildirimleri almış ve kabul etmiş sayılacağını kabul ve beyan eder.
 

5.2. cicekgitti.com'un Hak ve Yükümlülükleri
a)
"cicekgitti.com", “Site”de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Alıcı" ların sisteme yükledikleri bilgileri "alıcı ve satıcı" lar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "cicekgitti.com", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

b) “cicekgitti.com”, “Site” üzerinden "cicekgitti.com"un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link'ler “Satıcı”‘lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle "cicekgitti.com" tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. “Site” üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "cicekgitti.com"un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) "cicekgitti.com", “Site”de yer alan “Alıcı” bilgilerini , “Alıcı” güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
d) "cicekgitti.com", “Site”de sağlanan hizmetler doğrultusunda “Alıcı” ve “Satıcı”lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem olarak görev almaz. Satılan ürünün/malın/hizmetin ayıplı, hatalı, eksik veya satış ilanında taahhüt edilen kalitenin altında olması durumunda tüm yükümlülüklerden yürürlükteki mevzuat çerçevesinde “satıcı’lar sorumludur. Bu hususta “cicekgitti.com” muhatap olmayıp tüm taleplerin doğrudan “Alıcı” ve “Satıcı” arasında yapılması gereklidir.
e) “cicekgitti.com”, “Site”nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve "cicekgitti.com" tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir.

f) “Alıcı”lar, “Satıcı”lar ve “cicekgitti.com” hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Bu sözleşmenin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

6. Hizmetler
"cicekgitti.com" “Site”de, “Alıcı”ların “Site”nin işleyişiyle ilgili beklentilerini karşılayacak, işbu sözleşme ile kapsamı ve içeriği belirlenen "hizmet"leri “Alıcı”lara sağlayacaktır. "cicekgitti.com" tarafından verilen hizmetlerin temelinde “Alıcı” ve “Satıcı”ların birbirleriyle internet ortamında buluşmasını sağlamak ve “Site” aracılığıyla “Alıcı” ve “Satıcı”lar arasında yapılan işlemlerin güvenli ödeme altyapısını sağlamaktır.

6.1. Güvenli Ödeme Sistemi
a) "cicekgitti.com", “Alıcı” ve “Satıcı” arasındaki alım-satım işleminde urun bedelinin ödenmesi aşamasında, “Alıcı” ve “Satıcı”ya "Güvenli Ödeme sistemi" adında bir ödeme yönetimi "hizmeti" sunmaktadır. " Güvenli Ödeme sistemine ilişkin ayrıntılı bilgi işbu sözleşmenin EK-1 bölümünde yer almaktadır.

b) “Alıcı” ve “Satıcı”lar, " Güvenli Ödeme sistemi" nden ve hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan ürünlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerin hepsinden doğrudan veya dolaylı olarak sorumludurlar. Satış ve işlemlerden doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğacak sorumlulukların hiçbirisi "cicekgitti.com"a ait değildir.

7. Ek Hizmetler
"cicekgitti.com şen çiçekçilik" yukarıdakilere ek olarak başka ek "hizmet"ler tanımlayabilir; “Alıcı” ve “Satıcı”lar bu ek "hizmet"lerden "cicekgitti.com şen çiçek " tarafından belirlenen ve yardım menüsünde ilan edilen ücretleri ödemeleri halinde faydalanabilirler.

8. Satıcı Profili Değerlendirme Sistemi
a) Satıcı profili değerlendirme sistemi, “Alıcı”ların “Satıcı”lar ve sundukları hizmetler konusunda fikir sahibi olabilmeleri amacıyla “Alıcı”ların inisiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulur. “Satıcı” profiline görüş girme hakkı sadece “Alıcı” ve “cicekgitti.com”a aittir.

b) Satıcı profili oluşturulurken ve satıcı profiline yeni yorumlar eklerken "Alıcı" ların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk yorumu ekleyene aittir. “cicekgitti.com” kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.

c) "Alıcı" ve “Satıcı” hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, satıcı profili değerlendirme sistemini manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde konuyla ilgili “cicekgitti.com”un meydana gelen tüm zararını tazmin edeceklerini ve “cicekgitti.com”un tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve “Satıcı”nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

d) "Alıcı"ların satıcı profiline ekledikleri yorumlar, aşağıdaki durumlar dışında “cicekgitti.com” tarafından hiçbir şart ve koşulda değiştirilmeyecektir.
Dava konusu olan bir yorumun iftira, karalama, onur kırıcı ve yasadışı olduğu yönünde bir mahkeme kararının “cicekgitti.com”’a sunulması,
Genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını rencide eden, eleştiri sınırını aşan ifadelerle karşı tarafı küçük düşürücü ifadeler içeren yorumlar, Küfür, müstehcen sözler ve ırkçı ifadeler içeren yorumlar Yorum verilen satıcının kişisel bilgilerini, kimliğini, telefonunu, e-mail adresini, vs. içeren yorumlar,
İçeriğinde link veya script olan yorumlar, Alıcının olumsuz yorumu yanlışlıkla başka bir satıcıya vermesi ve bu yanlışlığı “cicekgitti.com’a bildirmesi halinde, olumsuz yorum doğru satıcıya yazıldıktan sonra hatalı yorum kaldırılır, “cicekgitti.com’a, yanlış ve sahte kullanıcı bilgisi vermiş olan ve kendisine ulaşılamayan kişilerin yorumları, Satışı söz konusu olan ürünle ilgili “cicekgitti.com” güvenli alışveriş döngüsünü tamamlayarak, sırf satıcıya başka bir işlemden dolayı olumsuz yorum yazmak amacıyla urun satın alarak yazılmaya hak kazanılmış yorumlar. Yukarıdaki durumlardan birisiyle karşılaşan “Satıcı” kullanıcı panelindeki bize ulaşın linkinden durumu tarafımıza bildirecek ve inceleme sonrasında bu maddelerden birisinin oluştuğuna “cicekgitti.com” kanaat getirirse yorumun silinmesi için gerekli işlemi yapacaktır. Bu durumda “cicekgitti.com”un almış olduğu karar “Alıcı” ve “Satıcı” tarafından peşinen kabul edilir.

9. Ücretlendirme
“Site”de aksi belirtilmediği takdirde, “Site”deki "hizmet"ler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

10. Gizlilik Politikası
"cicekgitti.com", “Site”de " “Alıcı” ve “Satıcı”lara ait gizli bilgileri işbu sözleşmenin 5.1. maddesinde belirtilen durumlar haricinde üçüncü kişi ve kurumlara kullandırmayacaktır. Kullanıcı profili oluşturmak amacıyla sadece “cicekgitti.com” tarafından kullanılacaktır. “Alıcı” ve “Satıcı”nın iletişim ve fatura bilgileri işin gereğinin yapılması için karşılıklı olarak aktarılabilir. Bu durum “cicekgitti.com”un gizliliğe riayetini etkilemez.

11. Diğer Hükümler
11.1. Fikri Mülkiyet Hakları
a) "Site"nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (“cicekgitti.com”'un telif haklarına tabi çalışmalar) “cicekgitti.com”a aittir. “Alıcı”lar, “cicekgitti.com” hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, çoğaltamaz, sergileyemez aksi takdirde “cicekgitti.com’un uğrayacağı tüm zararı mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

b) “cicekgitti.com”un; "site" vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve yönelik tüm hakları saklıdır.

11.2. Sözleşme Değişiklikleri
"cicekgitti.com", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda “Site”de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, “Alıcı”’ ların tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

11.3. Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “cicekgitti.com” işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “cicekgitti.com” için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “cicekgitti.com”'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “cicekgitti.com”'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11.5. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme “Alıcı”nın “Site”den alışveriş işlemi tamamlanana kadar yürürlükte kalacaktır.
"cicekgitti.com", "Alıcı"ların işbu sözleşme, ekleri, site içinde yer alan kullanıma ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve “Alıcı”lar fesih sebebiyle "cicekgitti.com"un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

EK 1
GÜVENLI ÖDEME SİSTEMİNİN TANIMI

"Alıcı" ve “Satıcı”, sanal bir piyasa olarak yönetilen “cicekgitti.com” sitesinde sağlanan hizmetlerden yararlanarak ve karşılıklı iradeleri ile ürünün fiyatı, nitelikleri ile teslim koşullarında mutabakata varmaktadır.
“cicekgitti.com” yönetimi, alım-satım işleminde urun bedelinin ödenmesi aşamasında, "Alıcı" ve “Satıcı”'ya "Güvenli Ödeme Sistemi" içinde hizmet sunmaktadır. "Güvenli Ödeme sistemi", “Satıcı”yı malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe riskine karşı, "Alıcı" yı da bedelin ödenmesine karşılık hizmeti alamama riskine karşı korumaktadır.

"Güvenli Ödeme Sistemi"nde, "Alıcı" ve “Satıcı” ticaretin tarafları olarak, “cicekgitti.com” ise ödemelerin yönetimi açısından yer almaktadır. “cicekgitti.com”, "güvenli hesap" adı altında banka nezdinde bir hesap açtırmaktadır. "güvenli hesap", "Alıcı" ve “Satıcı”'dan hukuken bağımsız, güvenilir üçüncü kişi olarak “cicekgitti.com” tarafından yönetilmektedir. Alım-satımda taraf olmayan “cicekgitti.com”, "Alıcı" ve “Satıcı”nın talimatları ve "site" üzerinden gerçekleştirdikleri işlemler paralelinde "güvenli hesap"a girişleri ve "güvenli hesap"tan çıkışları yönetmektedir. "güvenli hesap"a yatırılan ve "güvenli hesap"ta tutulan paraların mülkiyeti “cicekgitti.com”'a ait değildir.

“cicekgitti.com” yönetimindeki Güvenli Hesaba, "Alıcı" lar, satın aldıkları urun bedelini yatırmaktadır, hesabın girişlerini "Alıcı" ların yatırdığı urun bedelleri ve “cicekgitti.com”un hesap akışını sağlamak için verdiği borçlar oluşturmaktadır. Hesaptan çıkışlar / ödemeler ise, "Alıcı" ların onayları doğrultusunda urun bedeli olarak “Satıcı” hesaplarına aktarılan tutarlar, satışın koşullara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde "Alıcı" lara iade edilen urun bedelleri ile, "Alıcı" larıın talimatlarına istinaden “Satıcı”lara ödeme aşamasında “cicekgitti.com” hizmet komisyonu olarak “cicekgitti.com” hesabına aktarılan tutarlar ve “cicekgitti.com”un daha önce hesap akışı için verdiği borcun tahsilatından oluşmaktadır. Talimatlara istinaden yönetilmekte olan "güvenli hesap" banka nezdinde tutulmakta ve tüm kayıtlar internet ortamında tesis edilmektedir.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİNİN ÇALIŞMA ESASLARI
"Alıcı" ve “Satıcı”, "site" hizmet altyapısını kullanarak, ürünün satış fiyatı / bedeli, nitelikleri ve teslim koşullarında, kendi iradeleri ile, 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun satış akdi tanımında olmak üzere mutabık kalırlar.
"Alıcı" urun bedelini, ".cicekgitti.com" tarafından yönetilen banka nezdinde ki "güvenli hesaba" transfer eder. "cicekgitti.com" ürünün satın alındığı bilgisini “Satıcı”ya aktarır ve satıcının onayı beklenir. “Satıcı” nın onay vermemesi durumunda “Alıcı”nın aktardığı tutar ödeme yaptığı kredi kartına iade edilir/satış iptal edilir.

“Satıcı” fiyatı ve nitelikleri konusunda "Alıcı" ile mutabık kaldığı ürünü "Alıcı"nın belirttiği adrese götürür ve teslimini sağlar. “Satıcı” urun teslimatı sonrası teslimatı gerçekleştirdiğini “cicekgitti.com”’da kendisine ayrılmış üye alanından sisteme girer. “Alıcı” kendisine satın alım işlemi sonunda verilen sipariş numarası ile sipariş bilgisini “cicekgitti.com” web sitesinden takip eder ve “Satıcı” teslimatı sonrasındaki 3 gün içerisinde sipariş ile ilgili itirazı varsa bildirir. 3 gün içerisinde bildirimde bulunulmayan siparişler, “Alıcı” tarafından belirtilmiş adrese eksiksiz, zamanında ve tam olarak teslim edilmiş olarak kabul edilecektir.

“cicekgitti.com”, urun bedelini “Satıcı” hesabına transfer için bankaya talimat verir. Transfer aşamasında, "Alıcı" tarafından hesaba aktarılan tutar üzerinden, “cicekgitti.com”a ödenecek hizmet komisyonu da “cicekgitti.com” hesabına aktarılarak "Alıcı" tarafından hesaba yatırılan tutarın tümüyle kullanımı ve "güvenli hesap"tan çıkışı tamamlanmış olur.

“Satıcı” ürünü, "Alıcı" ile mutabık kalınan zamanda "Alıcı"nın belirttiği adres ve kişiye teslimini sağlamazsa, ya da teslim edilen ürünün mutabık kalınan nitelikleri taşımadığı "Alıcı" tarafından tespit edilirse, ürünün iadesine ve “Satıcı”' nın teslim almasına bağlı olarak urun bedeli "Alıcı" ya "güvenli hesap"tan iade edilir. "Alıcı" ve “Satıcı” arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumlarında “cicekgitti.com”, taraflar bir mutabakata varana kadar urun bedelini "güvenli hesap"ta bloke etme hakkına sahiptir
Saygılarımızla

 
 
 
 

Biz Kimiz
Hakkımızda
Müşteri Hizmetleri
Kampanyalar
İletişim

 

Ürünlerimiz
Çiçek
Çikolata
Hediye
Takı
Bebek Çiçekleri
Saksı Çiçekleri

 

Yardım
Sıkça Sorulan Sorular
Gizlilik ve Güvenlik Bildirimi
Mesafeli Satış Sözleşmesi
Teslimat Sözleşmesi

İade ve İptal Şartları

Sosyal Paylaşım
Çiçek Gitti Blog
Facebook
Twitter
Google+
Youtube

Fatih Çiçek Gönder
Saksı Çiçek Bakımı

Çiçek Eşliğinde Notlar

Çiçek Anlamları

Özel Günler

Burçlar ve Çiçekler

Çiçek Siparişi

Sevgililer Günü
Anneler Günü
Babalar Günü
Yılbaşı
Öğretmenler Günü
Hemşireler Haftası
Doktorlar Günü
Çiçek Gönder

Gelin Arabası Süsleme

Orkide
Gül
Ortanca
Kırmızı Gül
Uzuc Çiçek
İstanbul Çiçek
Sarı Gül
Karanfil
Gerbera
Lilyum
Casablanca
Sümbül
Lale
Menekşe
Çiçeklerin Dili

 

Kaktüs
Antoryum
Guzmanya
Dıeffenbachıa
Kamilya
Kalanşo
Spatafiryum
Schefflera
Dracena Marginata
Craton
Atatürk Çiçeği
Spatifilyum
Yucca
Masangena
Çiçek Gönderme Önerileri

Fulya
Nergis
Çiçek Sipariş
Beyaz Gül
Pembe Gül
Orkide Fiyatları
Dünya Kadınlar Günü
Tıp Bayramı
Kutlu Doğum Haftası
Yeni İş
Terfi
Geçmiş Olsun
İyiki Doğdun
Yeni Bebek
Aşk Sözleri
© 2013 Çiçek Gitti tüm hakları saklıdır.

 

Diğer Projelerimiz: Bebek Çiçeği